Yhteistyöryhmä, kokous 29.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 23 Talousarvio 2022 laadinnan tilannekatsaus

KNGDno-2021-691

Valmistelija

  • Mirja Ursin, talouspäällikkö, mirja.ursin@kangasniemi.fi

Kuvaus

Talouspäällikkö on kutsuttu kokoukseen kertomaan talousarvion 2022 laadinnan tilanteesta.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Sari Linturi-Sahlman, hallintojohtaja, sari.linturi-sahlman@kangasniemi.fi

Kuullaan talouspäällikön katsaus talousarvion 2022 laadinnasta.

Päätös

Kuultiin talouspäällikön katsaus talousarvion 2022 laadinnasta.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)