Yhteistyöryhmä, kokous 29.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 29 Muut asiat

Kuvaus

YTR merkitsee tiedokseen kokouksessa esille tuotavat mahdolliset muut asiat.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Sari Linturi-Sahlman, hallintojohtaja, sari.linturi-sahlman@kangasniemi.fi

YTR merkitsee muut mahdolliset asiat tiedoksi.

Päätös

YTR merkitsi tietoonsa:

  • JUKO:n pääluottamusmiehen vaihdoksen kesken toimikauden
  • varhaiskasvatuslain muutos anonyymista ilmoituskanavasta

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)