Yhteistyöryhmä, kokous 29.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 27 Kangasniemen kunnan riippuvuusohjelma

KNGDno-2020-56

Valmistelija

  • Kalle Manninen, kalle.manninen@kangasniemi.fi

Kuvaus

Voimassaoleva Kangasniemen kunnan päihdeohjelma on vuodelta 2010. Ohjelma on päivitetty ja sen nimi on muutettu päihde- ja riippuvuusohjelmaksi. Ohjelma on liitteenä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Sari Linturi-Sahlman, hallintojohtaja, sari.linturi-sahlman@kangasniemi.fi

YTR hyväksyy liitteenä olevan kunnan päivitetyn päihde- ja riippuvuusohjelman.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

henkilöstö

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)