Yhteistyöryhmä, kokous 29.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 24 Johtoryhmän kokoonpano

KNGDno-2020-576

Valmistelija

  • Kimmo Kainulainen, Kunnanjohtaja, kimmo.kainulainen@kangasniemi.fi

Kuvaus

Kunnan johtoryhmä määritellään hallintosäännössä § 25 Kunnassa on johtoryhmä, jonka kokoonpanosta päättää kunnanjohtaja. Johtoryhmä kokoontuu kunnanjohtajan kutsusta.

Kunnanjohtajan vaihduttua 19.7.2021 on johtoryhmän kokoonpanoa tarkastettu. Kunnanjohtaja on päättänyt, että johtoryhmään kuuluvat toistaiseksi kunnanjohtaja, tekninen johtaja, sivistys- ja hyvinvointijohtaja, hallintojohtaja sekä talouspäällikkö. Kunnanjohtajan toiveesta johtoryhmä pyrkii kokoontumaan syksyn 2022 aikana viikoittain, jonka jälkeen aikataulua tarkastetaan. Henkilöstön edustajaa ei nimetä johtoryhmään ja henkilöstöä koskevat asiat käsitellään pääluottamusmiesten ja hallintojohtajan kanssa pidettävissä säännöllisissä YT-palavereissa, joihin kutsutaan tarvittaessa asiantuntijoiksi esimiehiä. 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Sari Linturi-Sahlman, hallintojohtaja, sari.linturi-sahlman@kangasniemi.fi

YTR merkitsee tiedoksi kunnanjohtajan päätöksen johtoryhmän kokoonpanosta.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)