Yhteistyöryhmä, kokous 21.11.2023

Esityslista on tarkastettu

§ 47 Muut asiat

Kuvaus

1) Sähköpostiviestinnän pelisäännöt työyhteisössä ovat nousseet esille syksyn aikana. Asiasta on käyty keskustelua johtoryhmässä ja esimiespalaverissa 1.11.23.

Viestinnältä odotetaan kohteliasta ja asiallista tyyliä. Jos ryhmäpostitus, käytetään cc-kenttää. Tällöin käy viestistä käy ilmi keneltä ei odoteta vastausta.

Esimiespalaverissa nousi ehdotus, että johtoryhmä voisi määritellä viestintävälineet eri tilanteissa.

 

2) TVA-pisteiden jakoperusteet.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Marja-Terttu Koivula, Talous- ja hankepäällikkö, marja-terttu.koivula@kangasniemi.fi

1) Yhteistyöryhmä merkitsi tiedoksi ja antoi evästystä viestinnän pelisääntöjen laatimistyöhön.

2) Yhteistyöryhmä merkitsi asian tiedoksi.