Tekninen lautakunta, kokous 22.11.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 69 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus

Valmistelija

  • Mikko Korhonen, tekninen johtaja, mikko.korhonen@kangasniemi.fi

Kuvaus

kunnaninsinööri
Yleispäätös:
§ 13 Lupa Beckerin koulun seikkailupäivän järjestämiseen Anni Swanin puistossa 19.-20.10.2022, 18.10.2022
§ 14 Aitatarvikkeiden hankinta päiväkodille ja Koittilan koululle, 24.10.2022

tekninen johtaja
Pysyvästi säilytettävä henkilöstöpäätös:
§ 6 Irtisanoutuminen vesihuoltolaitoksen hoitajan toimesta, 11.11.2022
Yleispäätös:
§ 38 Kokoojakatujen korjausohjelman laadinta, 05.10.2022
§ 39 Lastutien parantaminen / takuuajan vakuus, 18.10.2022
§ 40 Etuosto-oikeustodistus / 213-416-4-39, 19.10.2022
§ 41 Etuosto-oikeustodistus / 213-408-8-19, 19.10.2022
§ 42 Katuvalaisimien hankinta 2022, 20.10.2022
§ 43 Beckerin koulun ja museon vesikattojen maalaus / takuuajan vakuus, 21.10.2022

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Mikko Korhonen, tekninen johtaja, mikko.korhonen@kangasniemi.fi

Tekninen lautakunta merkitsee tietoonsa teknisen johtajan, kunnaninsinöörin, kiinteistötyönjohtajan ja ruoka- ja puhtauspalvelupäällikön viranhaltijapäätökset ja päättää, ettei käytä kuntalain 92 §:n mukaista otto-oikeuttaan.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

_______


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

- vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
- virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
- etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei voi tehdä kunnan vaikuttavan toimielimen päätöksistä (KuntaL § 26, KuntaL § 27 ja § 28).