Tekninen lautakunta, kokous 22.11.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 68 Tiedoksisaatettavat asiat

KNGDno-2022-7

Valmistelija

  • Mikko Korhonen, tekninen johtaja, mikko.korhonen@kangasniemi.fi

Kuvaus

Eurofins Environment Testing Finland Oy
Talousvesitutkimus, näytteenotto 11.10.2022

Osavuosikatsaus heinä - syyskuu 2022 / Taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen (liite)

Siikaniemen yksityistien hoitokunta
Pohjakynnyksen rakentaminen Kokkoniemenjoen niskalle

Kokoojakatujen korjausohjelma

Puulan Veneseura ry
Retkisatamaraportti 2022

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Mikko Korhonen, tekninen johtaja, mikko.korhonen@kangasniemi.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

________


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

- vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
- virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
- etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei voi tehdä kunnan vaikuttavan toimielimen päätöksistä (KuntaL § 26, KuntaL § 27 ja § 28).