Tekninen lautakunta, kokous 19.5.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 32 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus / CaseM

Valmistelija

  • Marita Manninen, marita.manninen@kangasniemi.fi

Kuvaus

kunnanrakennusmestari
Hankintapäätös:
§ 1 Ilmanvaihtokoneiden suodattimien toimitajan valinta 2020, 27.03.2020

maankäyttöteknikko
Yleispäätös:
§ 4 Etuosto-oikeustodistus / 213-432-1-16, 12.05.2020

tekninen johtaja
Hankintapäätös:
§ 4 Jätevesien purkupaikkaan liittyvä vesistöselvitys, 18.03.2020
§ 5 Kalliolan päiväkodin IV-koneen saneeraus, 30.03.2020
Pysyvästi säilytettävä henkilöstöpäätös:
§ 3 Kesätyöntekijöiden valinta puisto- ja vihertöihin kaudelle 2020, 24.03.2020
§ 4 Kausityöntekijöiden valinta puisto- ja vihertöihin kaudelle 2020, 21.04.2020
Yleispäätös:
§ 8 Jäteastian tyhjennysvälin pidentäminen, 18.03.2020
§ 9 Jäteastian tyhjennysvälin pidentäminen, 18.03.2020
§ 10 Hallitien katuvalaistusurakka / takuuaikainen vakuus, 20.04.2020
§ 11 Jätevedenpuhdistamon välpän saneeraus / takuuajan vakuus, 11.05.2020

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Mikko Korhonen, mikko.korhonen@kangasniemi.fi

Tekninen lautakunta merkitsee tietoonsa teknisen johtajan, kunnanrakennusmestarin, maankäyttöteknikon, kiinteistötyönjohtajan ja ruoka- ja puhtauspalveluiden esimiehen viranhaltijapäätökset ja päättää, ettei käytä kuntalain 92 §:n mukaista otto-oikeuttaan.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

______


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)