Tekninen lautakunta, kokous 19.5.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 31 Tiedoksisaatettavat asiat 2020

KNGDno-2020-6

Valmistelija

  • Marita Manninen, marita.manninen@kangasniemi.fi

Kuvaus

Eurofins Ahma Oy
Jätevedenpuhdistamon tarkkailu 2020, tutkimustulokset 5.2.2020.

Eurofins Environment Testing Finland Oy
Vesihuoltolaitos, vesianalyysit 15.4.2020.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Mikko Korhonen, mikko.korhonen@kangasniemi.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

_______


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)