Tekninen lautakunta, kokous 19.5.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 30 Osavuosikatsaus tammi-huhtikuu 2020 / Taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen

KNGDno-2019-706

Valmistelija

  • Mikko Korhonen, mikko.korhonen@kangasniemi.fi

Kuvaus

Kunnan sisäisen valvonnan ohjeen mukaan talouden vastuualueraportti tulee viedä kunnanvaltuustoon kolmannesvuosittain 30.4., 31.8. ja 31.12.

Laskennallinen käyttöaste 30.4. saa olla 33,3 % ja palkkojen osalta 31,5 % huomioiden heinäkuussa maksettavat lomarahat.

Talouden ja toiminnan toteuma liiitteenä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Mikko Korhonen, mikko.korhonen@kangasniemi.fi

Tekninen lautakunta merkitsee tiedokseen tekniset palvelut -osaston toiminnan ja talouden raportin ajalta 1.1.-30.4.2020.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

_______


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)