Tekninen lautakunta, kokous 19.5.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 26 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Valmistelija

  • Marita Manninen, marita.manninen@kangasniemi.fi

Kuvaus

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Mikko Korhonen, mikko.korhonen@kangasniemi.fi

Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Hyväksytään asialista kokouksen työjärjestykseksi.

Pyydämme huomioimaan yleisten ohjeiden mukaisesti, että flunssaisena ei saavuta kokoukseen.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

________


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)