Tekninen lautakunta, kokous 18.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 32 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus / CaseM

Valmistelija

  • Mikko Korhonen, mikko.korhonen@kangasniemi.fi

Kuvaus

Kunnaninsinööri
Yleispäätös:
§ 1 Toritien katualueen käyttö rakennustyöhön 11.5.-12.5.2021, 10.05.2021

kunnanrakennusmestari
§ 3 Lupa yleisötilaisuuden järjestämiseen keskusparkissa 30.4.2021, 29.04.2021

tekninen johtaja
Hankintapäätös:
§ 7 Kalliolan koulun julkisivun saneerauksen urakoitsijan valinta, 16.04.2021
§ 8 Vesihuoltolaitoksen hyötykäyttöajoneuvon huoltoleasing sopimus, 05.05.2021
Pysyvästi säilytettävä henkilöstöpäätös:
§ 1 Kesätyöntekijöiden valinta puisto-​ ja vihertöihin kaudelle 2021, 16.04.2021
§ 2 Kausityöntekijöiden valinta puisto- ja viheralueiden hoitoon kesäkaudelle 2021, 26.04.2021

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Mikko Korhonen, mikko.korhonen@kangasniemi.fi

Tekninen lautakunta merkitsee tietoonsa teknisen johtajan, kunnaninsinöörin, maankäyttöteknikon, kiinteistötyönjohtajan ja ruoka- ja puhtauspalvelupäällikön viranhaltijapäätökset ja päättää, ettei käytä kuntalain 92 §:n mukaista otto-oikeuttaan.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

_______


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)