Tekninen lautakunta, kokous 18.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 33 LISÄPYKÄLÄ: Tiedoksisaatettavat asiat (lisäpykälä)

KNGDno-2021-3

Valmistelija

  • Mikko Korhonen, mikko.korhonen@kangasniemi.fi

Kuvaus

Eurofins Environment Testing Finland Oy
Talousvesitutkimus, jatkuva valvonta / näytteenotto 14.4.2021.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Mikko Korhonen, mikko.korhonen@kangasniemi.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

_______


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)