Tekninen lautakunta, kokous 17.5.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 33 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus

Valmistelija

  • Mikko Korhonen, tekninen johtaja, mikko.korhonen@kangasniemi.fi

Kuvaus

Kunnaninsinööri
Yleispäätös:
§ 6 Ilmanvaihtokoneiden suodattimien hankinta 2022, toimittajan valinta, 29.04.2022
§ 7 Beckerin koulun ja museon vesikattojen maalaus / hankinnan keskeytys, 03.05.2022
§ 8 Kuljetuspalvelun tuottajan valinta, 04.05.2022

tekninen johtaja
Pysyvästi säilytettävä henkilöstöpäätös:
§ 3 Määräaikainen työsuhteinen harjoittelija/kesätyöntekijä tekniselle osastolle kesäksi 2022, 12.04.2022
§ 4 Liikuntapaikkahoitajan sijaisuus, 25.04.2022
§ 5 Kausityöntekijöiden valinnan täydentäminen, 06.05.2022
Yleispäätös:
§ 12 Maankäyttöasiantuntijan viran haun keskeyttäminen, 12.04.2022
§ 13 Tervaniementien päiväkodin maarakennus 2022 / työaikainen vakuus, 02.05.2022
§ 14 Kangasniemi-salin esitystekniikka / takuuajan vakuus, 04.05.2022

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Mikko Korhonen, tekninen johtaja, mikko.korhonen@kangasniemi.fi

Tekninen lautakunta merkitsee tietoonsa teknisen johtajan, kunnaninsinöörin, kiinteistötyönjohtajan ja ruoka- ja puhtauspalvelupäällikön viranhaltijapäätökset ja päättää, ettei käytä kuntalain 92 §:n mukaista otto-oikeuttaan.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

_______


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)