Tekninen lautakunta, kokous 17.5.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 24 Tiedoksisaatettavat asiat 2022

KNGDno-2022-7

Valmistelija

  • Mikko Korhonen, tekninen johtaja, mikko.korhonen@kangasniemi.fi

Kuvaus

KVVY Tutkimus Oy
Jätevedenpuhdistamon vuosijakson 1/2022 tarkkailutulokset (liite).
Jätevedenpuhdistamon purkuvesistön tarkkailutulokset 7.3.2022 (liite).

Teollisuuden Metsäpalvelu Oy
VT 13:n kuivatuksen parantaminen välillä Keski-Suomen maakunnan raja - Kangasniemen keskusta. Hankkeeseen liittyen tarkoituksena on ensi vaiheessa poistaa tiealueella kasvava puusto sekä vesakko. Samassa yhteydessä on tarkoitus poistaa puusto väliltä Kangasniemen keskusta - Läsäkoski sellaisilta kohdilta, missä sitä ei ole poistettu aikaisemmin suoritetun Järvi-Suomen Energian sähkölinjan vierimetsähakkuun yhteydessä.

Rotomon Oy 10.5.2022
Esitys puomien asentamisesta Hallitielle. (liite).

Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2022 / Taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen (liite).

Selvitys kiinteistökartoitusprojektin mahdollisesta tuotosta / Mona Westerlund (liite).

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Mikko Korhonen, tekninen johtaja, mikko.korhonen@kangasniemi.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Mona Westerlund poistui klo 15.13.

________


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)