Tekninen lautakunta, kokous 17.1.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 9 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus

Valmistelija

  • Mikko Korhonen, tekninen johtaja, mikko.korhonen@kangasniemi.fi

Kuvaus

kunnaninsinööri
Yleispäätös:
§ 1 Ajoneuvon varastosiirto 22.12.2022, 02.01.2023
§ 16 LED-putkien toimittajan valinta, 20.12.2022

tekninen johtaja
Pysyvästi säilytettävä henkilöstöpäätös:
§ 7 Irtisanoutuminen liikuntapaikkojenhoitajan toimesta, 21.12.2022
Yleispäätös:
§ 1 Kunnossapitomestarien haastattelu, 04.01.2023
§ 2 Jäteastian tyhjennysvälin pidentäminen, 04.01.2023
§ 48 Etuosto-oikeustodistus / 213-406-11-0, 07.12.2022
§ 49 Etuosto-oikeustodistus / 213-413-4-53, 15.12.2022
§ 50 Jäteastian tyhjennysvälin pidentäminen, 21.12.2022

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Mikko Korhonen, tekninen johtaja, mikko.korhonen@kangasniemi.fi

Tekninen lautakunta merkitsee tietoonsa teknisen johtajan, kunnaninsinöörin, kiinteistötyönjohtajan ja ruoka- ja puhtauspalvelupäällikön viranhaltijapäätökset ja päättää, ettei käytä kuntalain 92 §:n mukaista otto-oikeuttaan.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

________