Tekninen lautakunta, kokous 17.1.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 8 Teknisen osaston käyttösuunnitelma 2023

KNGDno-2022-250

Valmistelija

  • Mikko Korhonen, tekninen johtaja, mikko.korhonen@kangasniemi.fi

Kuvaus

Hallintosäännön § 57 mukaan kunnanhallitus ja lautakunnat hyväksyvät talousarvioon perustuvan käyttösuunnitelman (osasto/kustannuspaikkatasolla, tulot, menot ja nettomenot) sekä nimeävät laskujen hyväksyjät vuosittain.

Teknisen osaston käyttösuunnitelma 2023 liitteenä.

Laskujen hyväksyjiksi nimetään tekninen johtaja, rakennustarkastaja ja kunnaninsinööri.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Mikko Korhonen, tekninen johtaja, mikko.korhonen@kangasniemi.fi

Tekninen lautakunta hyväksyy teknisen osaston käyttösuunnitelman 2023 ja nimeää laskujen hyväksyjiksi teknisen johtajan, rakennustarkastajan ja kunnaninsinöörin.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

________

Tiedoksi

kunnanhallitus, laskujen hyväksyjät