Tekninen lautakunta, kokous 17.1.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 4 Kunnossapitomestarin valinta

KNGDno-2023-1

Valmistelija

  • Kalle Manninen, kalle.manninen@kangasniemi.fi

Kuvaus

Hallintojohtaja on päätöksellään KNGDno-2022-30 § 89 18.11.2022 myöntänyt kunnossapitomestarin toimen täyttöluvan. Tehtävä on ollut haettavana kuntarekry.fi sivuston kautta. Määräaikaan 3.1.2023 klo 23.59 mennessä saapui 6 hakemusta. Kolme hakijaa kutsuttiin haastatteluun. Haastateltavat hakijat olivat Olli-Pekka Laukka, Risto Ylönen ja Elina Pulliainen.

Haastatteluryhmän muodostivat teknisen lautakunnan puheenjohtaja, kunnanhallituksen edustaja (poissa), tekninen johtaja ja kunnaninsinööri. Haastatteluryhmän näkemys valittavasta hakijasta on yksimielinen.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Mikko Korhonen, tekninen johtaja, mikko.korhonen@kangasniemi.fi

Tekninen lautakunta päättää valita kunnossapitomestarin toimeen haastatteluryhmän esitykseen perustuen Risto Ylösen. 

Haastatteluryhmän perusteluina valinnalle on se että, tehtävään sopivin ja pätevin hakija hakemusasiakirjojen, työkokemuksen sekä haastattelun perusteella on Risto Ylönen. Tekninen lautakunta päättää, että Risto Ylöseen noudatetaan 4 kk:n koeaikaa työsuhteen alkamisesta lukien. Ennen työsuhteen solmimista on Ylösen toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan.

Lisäksi tekninen lautakunta päättää, että varalle valitaan Elina Pulliainen, mikäli valittu Risto Ylönen ei aloita tehtävässä.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Kalle Manninen toimi asiantuntijana asian esittelyn ajan.

_________

Tiedoksi

hakijat, palkat, palkkasihteeri, hallintojohtaja, kunnaninsinööri