Tekninen lautakunta, kokous 17.10.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 69 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus

Valmistelija

  • Mikko Korhonen, tekninen johtaja, mikko.korhonen@kangasniemi.fi

Kuvaus

Tekninen johtaja
Yleispäätös:
§ 35 Vesijohtoverkoston sulkuventtiilien uusiminen / työajan vakuus, 15.09.2023
§ 36 Tehomet Areena, porrashissi KVR urakka, 20.09.2023
§ 37 Jätevesiviemärin rikkoontuminen / Korvausvaade / Kortekuja 6, 26.09.2023
§ 38 Valokuitukaapelin sijoittaminen / Sairaalantie 13, 26.09.2023
§ 39 Ruohonleikkurin hankinta, 04.10.2023
§ 40 Kaavateiden päällystystyöt 2023 / takuuajan vakuus, 05.10.2023
§ 41 Alueurakka 2024 - 2028 / työaikainen vakuus, 05.10.2023

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Mikko Korhonen, tekninen johtaja, mikko.korhonen@kangasniemi.fi

Tekninen lautakunta merkitsee tietoonsa teknisen johtajan, kunnaninsinöörin, kiinteistötyönjohtajan ja ruoka- ja puhtauspalvelupäällikön viranhaltijapäätökset ja päättää, ettei käytä kuntalain 92 §:n mukaista otto-oikeuttaan.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

_______