Tekninen lautakunta, kokous 17.10.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 70 Tiedoksisaatettavat asiat

KNGDno-2023-68

Valmistelija

  • Mikko Korhonen, tekninen johtaja, mikko.korhonen@kangasniemi.fi

Kuvaus

KVVY Tutkimus Oy
Puhdistamotarkkailu 1.7. - 30.9.2023
Puhdistamotarkkailu 20.9.2023

Etelä-Savon ELY-keskus
Lausunto tutkimusraportista 2022, huomautukset seurannan toteutukseen (näytteenotto) ja luparajojen ylitykseen liittyen. Jätevedenpuhdistamo.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Mikko Korhonen, tekninen johtaja, mikko.korhonen@kangasniemi.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

________