Tekninen lautakunta, kokous 17.10.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 67 Talousarvio 2024 / Investointiohjelma

KNGDno-2023-268

Valmistelija

  • Mikko Korhonen, tekninen johtaja, mikko.korhonen@kangasniemi.fi

Kuvaus

Tekniset palvelut yhdessä muiden hallintokuntien kanssa on valmistellut investointiohjelman vuodelle 2024 ja suunnitelmavuosille 2025 ja 2026. Investointiohjelma on pöytäkirjan liitteenä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Mikko Korhonen, tekninen johtaja, mikko.korhonen@kangasniemi.fi

Tekninen lautakunta päättää omalta osaltaan hyväksyä investointiohjelman vuodelle 2024 ja suunnitelmavuosille 2025 ja 2026 sekä esittää sen edelleen kunnanhallitukselle ja kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

______

Tiedoksi

kunnanhallitus