Tekninen lautakunta, kokous 17.10.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 65 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Valmistelija

  • Mikko Korhonen, tekninen johtaja, mikko.korhonen@kangasniemi.fi

Kuvaus

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Mikko Korhonen, tekninen johtaja, mikko.korhonen@kangasniemi.fi

Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Asialista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

________