Tekninen lautakunta, kokous 14.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 42 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus

Valmistelija

  • Mikko Korhonen, tekninen johtaja, mikko.korhonen@kangasniemi.fi

Kuvaus

Kunnaninsinööri
Yleispäätös:
§ 2 Ajoneuvon varastosiirto 3.5.2021, 14.05.2021
§ 3 Kalliolantien liikennejärjestelyt, 21.05.2021
§ 4 Ilmanvaihtokoneiden suodattimien toimittajan valinta, 26.05.2021
§ 5 Lupa vaalitapahtuman järjestämiseen keskusparkissa 29.5.2021, 28.05.2021

maankäyttöteknikko
§ 4 Etuosto-oikeustodistus / 213-406-6-35, 09.07.2021
§ 5 Asemakaavan pohjakartan hyväksyminen, 09.07.2021
§ 6 Etuosto-oikeustodistus / 213-416-1-89, 13.07.2021
§ 7 Etuosto-oikeustodistus / 213-406-17-2, 24.08.2021
§ 8 Etuosto-oikeustodistus / 213-435-2-314, 06.09.2021

tekninen johtaja
Pysyvästi säilytettävä henkilöstöpäätös:
§ 3 Liikuntapaikkahoitajan valinta, 31.05.2021
§ 4 Kausityöntekijän valinta loppukesälle 2021, 03.06.2021
Yleispäätös:
§ 6 Sepäntien saneeraus plv 0- 340 / Rakennusaikainen vakuus, 18.05.2021
§ 7 Maakaapelin sijoituslupa / 213-410-23-69, 20.05.2021
§ 8 Kaavateiden päällystystyöt 2021 / työaikainen vakuus, 26.05.2021
§ 9 Kalliolan koulun julkisivusaneeraus / työaikainen vakuus, 28.05.2021
§ 10 Jatkoaika rakentamisvelvoitteeseen / 213-423-3-81, 02.06.2021
§ 11 Sijoituslupa kaukolämpöjohdolle Kankaistentien ja Marjoniementien varteen, 08.06.2021
§ 12 Toritien käyttö 9.6.2021, 08.06.2021
§ 13 Kalliolan koulun ja päiväkodin sadevesiviemäröinnin laajentaminen/työaikainen vakuus, 24.08.2021

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Mikko Korhonen, tekninen johtaja, mikko.korhonen@kangasniemi.fi

Tekninen lautakunta merkitsee tietoonsa teknisen johtajan, kunnaninsinöörin, maankäyttöteknikon, kiinteistötyönjohtajan ja ruoka- ja puhtauspalvelupäällikön viranhaltijapäätökset ja päättää, ettei käytä kuntalain 92 §:n mukaista otto-oikeuttaan.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

_______


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)