Tekninen lautakunta, kokous 14.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 41 Tiedoksisaatettavat asiat

KNGDno-2021-3

Valmistelija

  • Mikko Korhonen, tekninen johtaja, mikko.korhonen@kangasniemi.fi

Kuvaus

Osavuosikatsaus 2/2021

Eurofins Environment Testing Finland Oy
Uimarantaveden tutkimus / Suurola 13.8.2021
Uimarantaveden tutkimus / Uimala 13.8.2021
Uimarantaveden tutkimus / Sienijärvi 13.8.2021
Talousvesinäytteet elokuu, 17.8.2021

KVVY Tutkimus Oy
Jätevedenpuhdistamon lietetulokset kesäkuu 2021, 14.6.2021
Puhdistamotarkkailu 6.7.2021
Puhdistamon vesistötarkkailu 27.7.2021
Puhdistamotarkkailu 10.8.2021

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Mikko Korhonen, tekninen johtaja, mikko.korhonen@kangasniemi.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

_______


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)