Tekninen lautakunta, kokous 13.9.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 50 Talousarvio 2023

KNGDno-2022-250

Valmistelija

  • Mikko Korhonen, tekninen johtaja, mikko.korhonen@kangasniemi.fi

Kuvaus

Teknisen toimen esimiehet ovat valmistelleet talousarvioesityksensä 2023. Valmistelun pohjaksi valtuusto on antanut raamin, jossa palkkojen korotus on 5 % ja muiden menojen osalta otetaan huomioon yleinen taloustilanne. Talousarvioesitys sisältää teknisen lautakunnan toimintatuottoja 1 714 t€. Toimintakuluja budjettiesityksessä on 4 303 t€. Toimintakuluista puuttuu vielä palkkojen sivukulut n. 20% palkkakuiluista, eli noin 278 t € sekä entiset eläkemenoperusteiset maksut, joiden suuruutta ei vielä tiedetä. Samoin talousarvioluvuista puuttuu vielä sisäiset erät. Vuoteen 2022 verrattuna merkittävimpiä muutoksia ovat sähköenergian hinnan nousu ja yleinen kustannustason nousu.

Vastuualueiden talousarvio esitykset ovat seuraavat:

Hallinto- ja lautakuntapalvelut

Toiminta jatkuu entisen mukaisesti. PTS tehdään 2 kpl ja kiinteistöveroprojektia viedään eteenpäin suunnitellusti. Yksityistieavustuksiin on varattuna 150 t€.

Rakennus- ja aluetekniikka

Sisältää kiinteistökeskuksen, aluetekniikan sekä liikuntapaikat.

Hyvinvointialueen vuokriin voi tulla vielä muutoksia. Sisäisiä vuokria tullaan vielä tarkistamaan.

Sähkön hinnan korotus on merkittävästi lisääntynyt kustannuserä. Jätehuolto ja vartiointipalvelut ovat kallistuneet.

Resursseista on vähennetty 0,5 htv kiinteistötyöntekijä. 0,5 htv siirtyi tietohallintoon.

Ruoka- ja puhtauspalvelut

Elintarvikkeiden hinnan nousun vuoksi niihin lisätty määrärahaa.

Päiväkodin laajennuksen vuoksi henkilöstömäärä lisääntyi 2 htv.

Vesihuoltolaitos

Ei merkittäviä muutoksia toimintaan.

Veden ja jäteveden hintoja tullaan tarkistamaan viimeistään joulukuussa 2022.

Sähköenergian hinnan korotus lisää menoja.

Talousarvioon lisätty 0,5 htv osa-aikaisen työntekijän eläköitymisen vuoksi. Tilalle tarvitaan uusi työntekijä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Mikko Korhonen, tekninen johtaja, mikko.korhonen@kangasniemi.fi

Tekninen lautakunta hyväksyy teknisen toimen talousarvioesityksen vuodelle 2023 ja esittää sen kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

________

Tiedoksi

kunnanhallitus