Tekninen lautakunta, kokous 13.12.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 74 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus

Valmistelija

  • Mikko Korhonen, tekninen johtaja, mikko.korhonen@kangasniemi.fi

Kuvaus

kunnaninsinööri
Yleispäätös:
§ 15 Vuokran huojentaminen kattoremontin aiheuttaman sähkön käyttökustannuksen vuoksi, 01.12.2022

tekninen johtaja
§ 44 Jäteastian tyhjennysvälin pidentäminen, 28.11.2022
§ 45 Kangasniemen kaatopaikan purkuvesistön velvoitetarkkailu, 01.12.2022
§ 46 Johtoalueen maankäyttöoikeus / 213-409-4-5, 01.12.2022
§ 47 Kangasniemen jätevedenpuhdistamon velvoitetarkkailu, 01.12.2022

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Mikko Korhonen, tekninen johtaja, mikko.korhonen@kangasniemi.fi

Tekninen lautakunta merkitsee tietoonsa teknisen johtajan, kunnaninsinöörin, kiinteistötyönjohtajan ja ruoka- ja puhtauspalvelupäällikön viranhaltijapäätökset ja päättää, ettei käytä kuntalain 92 §:n mukaista otto-oikeuttaan.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

_______