Tekninen lautakunta, kokous 13.12.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 70 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Valmistelija

  • Mikko Korhonen, tekninen johtaja, mikko.korhonen@kangasniemi.fi

Kuvaus

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Mikko Korhonen, tekninen johtaja, mikko.korhonen@kangasniemi.fi

Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Hyväksytään asialista kokouksen työjärjestykseksi.

Marjaana Sävilammi osallistui kokoukseen etäyhteydellä.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

________