Tarkastuslautakunta, kokous 19.5.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 27 Tilintarkastajan tarkastussuunnitelma 2020

KNGDno-2020-362

Valmistelija

  • Aki Rusanen, aki.rusanen@bdo.fi

Kuvaus

Tilintarkastajan tarkastussuunnitelma vuosille 2019-2022 on esitelty lautakunnalle 18.6.2019.

Suunnitelmassa on hahmotettu koko kauden osalta  tarkastettavat kohteet ja tunnistettu siellä erityisesti ne osa-alueet joiden tarkastamiseen on syytä kohdentaa voimavaroja. Tarkastussuunnitelman perustana on tilintarkastajan tarkastuskohteesta tekemä riskikartoitus. Tilintarkastajan vuosittaisessa työohjelmassa tarkennetaan kunkin vuoden tarkastuskohteet.

Vuoden 2020 työohjelma on esityslistan oheismateriaalina.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Matti Tulla, matti.tulla.lh@kangasniemi.fi

Merkitään tilintarkastajan työohjelma vuodelle 2020 tarkastuslautakunnan tietoon saatetuksi.

Päätös

Hyväksyttiin.