Tarkastuslautakunta, kokous 19.5.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 28 Tarkastuslautakunnan työohjelma vuodelle 2020

KNGDno-2020-362

Valmistelija

  • Aki Rusanen, aki.rusanen@bdo.fi

Kuvaus

Tarkastuslautakunta on asetettu hallinnon ja talouden hoidon tarkastuksen järjestämistä varten.  Lautakunnan on arvioitava, ovatko valtuuston toiminnan ja talouden tavoitteet toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla.

Tarkastuslautakunta on kokouksessaan 7.8.2017 hyväksynyt toimikaudeksi 2017-2020 arviointisuunnitelman. Arviointisuunnitelmassa vuodelle 2020 määritelty ohjelma tarkennetaan nyt työohjelmaksi.

Työohjelman käsittelyn yhteydessä on paikallaan sopia myös syksyn 2020 ja kevään 2020 ohjeellinen kokousaikataulu.

Arviointisuunnitelma vuosille 2017-2020  ja työohjelmaluonnos vuodelle 2020 on liitteenä 2.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Matti Tulla, matti.tulla.lh@kangasniemi.fi

Tarkastuslautakunta päättää vuoden 2020 arvioinnin työohjelmasta.

Päätös

Tarkastuslautakunta hyväksyi liitteen 2 mukaisen työohjelman vuodelle 2020.