Tarkastuslautakunta, kokous 19.5.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 25 Pöytäkirjan tarkastus

Valmistelija

  • Aki Rusanen, aki.rusanen@bdo.fi

Kuvaus

Hallintosäännön 144 §:n mukaan pöytäkirjan pitämisestä ja sisällöstä vastaa toimielimen puheenjohtaja. Jos puheenjohtaja ja pöytäkirjanpitäjä ovat eri mieltä kokouksen kulusta, pöytäkirja laaditaan puheenjohtajan näkemyksen mukaan. Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla.

Tarkastuslautakunta on päättänyt kokouksessaan 7.8.2017 että pöytäkirja tarkastetaan seuraavassa lautakunnan kokouksessa, ellei yksittäisen pöytäkirjan tai asian osalta erikseen muuta pääte

Tarkastuslautakunnan edellisen 14.5.2020 pidetyn kokouksen pöytäkirja on esityslistan liitteenä 1.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Matti Tulla, matti.tulla.lh@kangasniemi.fi

Tarkastuslautakunta päättää tarkastaa ja allekirjoittaa 14.5.2020 pidetyn kokouksen pöytäkirjan.

Päätös

Tarkastuslautakunta tarkasti ja allekirjoitti 14.5.2020 pidetyn kokouksen pöytäkirjan.