Tarkastuslautakunta, kokous 19.5.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 26 Arviointikertomus vuodelta 2019

KNGDno-2020-32

Valmistelija

  • Aki Rusanen, aki.rusanen@bdo.fi

Kuvaus

jatkoa 14.5.2020 § 21

--------

Arviointikertomusluonnos on esityslistan liitteenä 2.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Matti Tulla, matti.tulla.lh@kangasniemi.fi

Tarkastuslautakunta päättää vuodelta 2019 annettavasta arviointikertomuksesta.

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti hyväksyä liitteenä olevan arviointikertomuksen vuodelta 2019 ja esittää sen edelleen kunnanvaltuustolle. Lisäksi tarkastuslautakunta esittää kunnanvaltuustolle, että kertomuksen tummennetuista kohdista pyydetään kunnanhallitusta antamaan tarpeelliset selvitykset. Selvitykset pyydetään antamaan lokakuun 2020 loppuun mennessä.