Tarkastuslautakunta, kokous 14.5.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 20 Tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2019

KNGDno-2020-31

Valmistelija

  • Aki Rusanen, aki.rusanen@bdo.fi

Kuvaus

Kangasniemen kunnanhallitus on kokouksessaan 30.3.2020 käsitellyt kunnan vuoden 2019 tilinpäätöksen. Tilinpäätös on esitelty lautakunnalle 25.3.2020 pidetyssä kokouksessa. Tilintarkastaja on 14.5.2020 antanut tilintarkastuskertomuksen vuodelta 2019.

Tilintarkastuskertomukseen ei sisälly muistutusta tilivelvollisia kohtaan. (ennakoitu)

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Matti Tulla, matti.tulla.lh@kangasniemi.fi

Tarkastuslautakunta päättää esittää kunnanvaltuustolle, että vuoden 2019 tilinpäätös hyväksytään ja että tilivelvollisille myönnetään vastuuvapaus tilikaudelta 1.1. – 31.12.2019.

Päätös

Hyväksyttiin.