Tarkastuslautakunta, kokous 14.5.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 16 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Valmistelija

  • Aki Rusanen, aki.rusanen@bdo.fi

Kuvaus

Tarkastuslautakunnan kokousmenettelyssä noudatetaan hallintosäännön määräyksiä.

Hallintosäännön 123 §:n mukaan toimielin päättää kokoustensa ajan ja paikan.

Hallintosäännön 124 §:n mukaan kutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat.

Tarkastuslautakunnan kokous on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla. Asiasta päätetään puheenjohtajan selostuksen pohjalta.

Tämän kokouksen ajankohdan on päättänyt lautakunnan puheenjohtaja.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Matti Tulla, matti.tulla.lh@kangasniemi.fi

Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.

Päätös

Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.