Tarkastuslautakunta, kokous 12.5.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 20 Vuoden 2021 tilinpäätöksen tarkastus

KNGDno-2021-697

Valmistelija

  • Jarmo Raati, jarmo.raati@bdo.fi

Kuvaus

Vuoden 2021 tilinpäätöksen tarkastus on tehty 26.4. - 27.4.2022. Tarkastukseen ovat osallistuneet tilintarkastaja Jarmo Raati ja tarkastaja Eija Susitaival.

Tarkastusraportti vuoden 2021 tilinpäätöksen tarkastuksesta on oheismateriaalina.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Pasi Hänninen, pacinsivusto@hotmail.com

Tarkastuslautakunta merkitsee tarkastusraportin lautakunnan tietoon saatetuksi.

Päätös

Tarkastuslautakunta merkitsi tarkastusraportin lautakunnan tietoon saatetuksi.