Tarkastuslautakunta, kokous 12.5.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 23 Tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2021

KNGDno-2022-27

Valmistelija

  • Jarmo Raati, jarmo.raati@bdo.fi

Kuvaus

Kangasniemen kunnanhallitus on kokouksessaan 28.3.2022 käsitellyt kunnan vuoden 2021 tilinpäätöksen. Tilinpäätös on esitelty lautakunnalle 27.4.2022 pidetyssä kokouksessa. Tilintarkastaja on 12.5.2022 antanut tilintarkastuskertomuksen vuodelta 2021.

Tilintarkastuskertomukseen ei sisälly muistutusta tilivelvollisia kohtaan.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Pasi Hänninen, pacinsivusto@hotmail.com

Tarkastuslautakunta päättää esittää kunnanvaltuustolle, että vuoden 2021 tilinpäätös hyväksytään ja että tilivelvollisille myönnetään vastuuvapaus tilikaudelta 1.1. – 31.12.2021.

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti esittää kunnanvaltuustolle, että vuoden 2021 tilinpäätös hyväksytään ja että tilivelvollisille myönnetään vastuuvapaus tilikaudelta 1.1. – 31.12.2021.