Tarkastuslautakunta, kokous 12.5.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 18 Pöytäkirjan tarkastus

Valmistelija

  • Jarmo Raati, jarmo.raati@bdo.fi

Kuvaus

Hallintosäännön 144 §:n mukaan pöytäkirjan pitämisestä ja sisällöstä vastaa toimielimen puheenjohtaja. Jos puheenjohtaja ja pöytäkirjanpitäjä ovat eri mieltä kokouksen kulusta, pöytäkirja laaditaan puheenjohtajan näkemyksen mukaan. Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla.

Tarkastuslautakunta on päättänyt kokouksessaan 7.10.2021 että pöytäkirja tarkastetaan seuraavassa lautakunnan kokouksessa, ellei yksittäisen pöytäkirjan tai asian osalta erikseen muuta päätetä.

Tarkastuslautakunnan edellisen 27.04.2022 pidetyn kokouksen pöytäkirja on esityslistan liitteenä 1.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Pasi Hänninen, pacinsivusto@hotmail.com

Tarkastuslautakunta päättää tarkastaa ja allekirjoittaa 27.04.2022 pidetyn kokouksen pöytäkirjan.

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti tarkastaa ja allekirjoittaa 27.04.2022 pidetyn kokouksen pöytäkirjan.