Tarkastuslautakunta, kokous 12.5.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 25 Muut asiat

Valmistelija

  • Jarmo Raati, jarmo.raati@bdo.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Pasi Hänninen, pacinsivusto@hotmail.com

Tarkastuslautakunta ottaa käsiteltäväksi lautakunnan jäsenten ja tilintarkastajan mahdollisesti esille ottamat asiat.

Päätös

Tarkastuslautakunta totesi ettei muita asioita ollut.