Tarkastuslautakunta, kokous 12.5.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Valmistelija

  • Jarmo Raati, jarmo.raati@bdo.fi

Kuvaus

Tarkastuslautakunnan kokousmenettelyssä noudatetaan hallintosäännön määräyksiä. Hallintosäännön 123 §:n mukaan toimielin päättää kokoustensa ajan ja paikan.

Hallintosäännön 124 §:n mukaan kutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat.

Tarkastuslautakunnan kokous on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla. Asiasta päätetään puheenjohtajan selostuksen pohjalta.

Tämän kokouksen ajankohdasta on sovittu 27.04.2022 pidetyssä kokouksessa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Pasi Hänninen, pacinsivusto@hotmail.com

Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.

Päätös

Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.