Tarkastuslautakunta, kokous 12.5.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 21 Arviointikertomus vuodelta 2021

KNGDno-2022-168

Valmistelija

  • Jarmo Raati, jarmo.raati@bdo.fi

Kuvaus

jatkoa 27.4.2022 § 14

Arviointikertomus lähetetään ennen kokousta lautakunnan jäsenille.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Pasi Hänninen, pacinsivusto@hotmail.com

Tarkastuslautakunta päättää vuodelta 2021 annettavasta arviointikertomuksesta.

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti kunnanvaltuustolle annettavasta arviointikertomuksesta vuodelta 2021.