Tarkastuslautakunta, kokous 12.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 21 Vastuunalaisen tilintarkastajan vaihtuminen

KNGDno-2018-443

Valmistelija

  • Aki Rusanen, aki.rusanen@bdo.fi

Kuvaus

Kunnan ja BDO Audiator Oy:n välillä on 15.8.2019 allekirjoitettu sopimus ”Sopimus Kangasniemen kunnan tilintarkastuspalveluista 2019-2022”. Sopimuksen mukaan tilintarkastusyhteisö voi kuntaa kuultuaan vaihtaa vastuunalaisen tilintarkastajan.

BDO Audiator Oy on lähettänyt tarkastuslautakunnalle seuraavan sisältöisen kirjeen:

”Ilmoitamme kohteliaimmin, että BDO Audiator Oy:n nimeämänä Kangasniemen kunnan vastuunalaisena tilintarkastajana toimii jatkossa JHT, HT Sanna-Mari Nuri. Nimeäminen astuu voimaan 1.8.2021.”

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Matti Tulla, matti.tulla.lh@kangasniemi.fi

Merkittiin pöytäkirjaan, että tilintarkastaja esteellisenä ei osallistunut asian käsittelyyn ja päätöksentekoon. Pöytäkirjanpitäjänä tämän asian osalta toimi puheenjohtaja.

Tarkastuslautakunta päättää hyväksyä vastuullisen tilintarkastajan vaihdoksen siten, että 1.8.2021 alkaen kunnan vastuunalaisena tilintarkastajana toimii JHT, HT Sanna-Mari Nuri.

Tilintarkastajan vaihdos saatetaan tiedoksi kunnanvaltuustolle.

Päätös

Hyväksyttiin.

Esteellisyys

  • Aki Rusanen