Tarkastuslautakunta, kokous 12.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 19 Tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2020

KNGDno-2021-47

Valmistelija

  • Aki Rusanen, aki.rusanen@bdo.fi

Kuvaus

Kangasniemen kunnanhallitus on kokouksessaan 29.3.2021 käsitellyt kunnan vuoden 2020 tilinpäätöksen. Tilinpäätös on esitelty lautakunnalle 1.4.2021 pidetyssä kokouksessa. Tilintarkastaja on 12.5.2021 antanut tilintarkastuskertomuksen vuodelta 2020.

Tilintarkastuskertomukseen ei sisälly muistutusta tilivelvollisia kohtaan.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Matti Tulla, matti.tulla.lh@kangasniemi.fi

Tarkastuslautakunta päättää esittää kunnanvaltuustolle, että vuoden 2020 tilinpäätös hyväksytään ja että tilivelvollisille myönnetään vastuuvapaus tilikaudelta 1.1. – 31.12.2020.

Päätös

Hyväksyttiin.