Tarkastuslautakunta, kokous 12.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 16 Pöytäkirjan tarkastus

Valmistelija

  • Aki Rusanen, aki.rusanen@bdo.fi

Kuvaus

Hallintosäännön 144 §:n mukaan pöytäkirjan pitämisestä ja sisällöstä vastaa toimielimen puheenjohtaja. Jos puheenjohtaja ja pöytäkirjanpitäjä ovat eri mieltä kokouksen kulusta, pöytäkirja laaditaan puheenjohtajan näkemyksen mukaan. Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla.

Tarkastuslautakunta on päättänyt kokouksessaan 7.8.2017 että pöytäkirja tarkastetaan seuraavassa lautakunnan kokouksessa, ellei yksittäisen pöytäkirjan tai asian osalta erikseen muuta päätetä.

Tarkastuslautakunnan edellisen 1.4.2021 pidetyn kokouksen pöytäkirja on esityslistan liitteenä 1.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Matti Tulla, matti.tulla.lh@kangasniemi.fi

Tarkastuslautakunta päättää tarkastaa ja allekirjoittaa 1.4.2021 pidetyn kokouksen pöytäkirjan.

Päätös

Tarkastuslautakunta tarkasti ja allekirjoitti 1.4.2021 pidetyn kokouksen pöytäkirjan. Tarkastuslautakunta päätti, että tämän kokouksen pöytäkirja tarkastetaan välittömästi kokouksen jälkeen.