Tarkastuslautakunta, kokous 12.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 20 Arviointikertomus vuodelta 2020

KNGDno-2021-153

Valmistelija

  • Aki Rusanen, aki.rusanen@bdo.fi

Kuvaus

jatkoa 1.4.2021 § 12

Arviointikertomusluonnos on esityslistan liitteenä 3.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Matti Tulla, matti.tulla.lh@kangasniemi.fi

Tarkastuslautakunta päättää vuodelta 2020 annettavasta arviointikertomuksesta.

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti antaa kunnanvaltuustolle liitteen 3 mukaisen arviointikertomuksen vuodelta 2020.

Lisäksi tarkastuslautakunta esittää kunnanvaltuustolle, että kertomuksen tummennetuista kohdista pyydetään kunnanhallitusta antamaan tarpeelliset selvitykset. Selvitykset pyydetään antamaan valtuustolle lokakuun 2021 loppuun mennessä.