Sivistyslautakunta, kokous 2.2.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 10 Vuojalahden päiväkodin tarkastuskäynnin pöytäkirja / Itä-Suomen aluehallintovirasto

KNGDno-2015-810

Valmistelija

  • Annukka Hukari, annukka.hukari@kangasniemi.fi

Kuvaus

Itä-Suomen aluehallintovirasto suoritti tarkastuksen Vuojalahden päiväkodissa 8.12.2016. Ylitarkastaja Anu Liljeström ja työsuojelun vastuualueen tarkastaja Kaisa Timonen ovat toimittaneet tarkastuspöytäkirjan 19.1.2017 ja tarkastuskertomuksen 13.12.2016. Tarkastuksen mukaiset toimenpiteet on käynnistetty. Uusia lapsia ei voi tällä hetkellä sijoittaa Vuojalahden päiväkotiin koska se on täysi.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Annukka Hukari, annukka.hukari@kangasniemi.fi

Sivistyslautakunta merkitsee tietoonsa Itä-Suomen aluehallintoviraston tarkastuspöytäkirjan ja työsuojelun tarkastuskertomuksen. AVI:n ohjeita tulee noudattaa.

Päätös

Hyväksyttiin.

Sivistyslautakunta edellyttää, että sivistystoimessa noudatetaan lakeja ja asetuksia.

Tiedoksi

Riitta Häyrynen

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukieltoja koskevista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.