Sivistyslautakunta, kokous 2.2.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 14 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus / Casem

Kuvaus

liikunnanohjaaja
§1 LIIKUNTATILOJEN KÄYTTÖ / Yläkoulun liikuntasali, 20.01.2017
§30 LIIKUNTATILOJEN KÄYTTÖ / Kankaisten koulun liikuntasali kevät 2017, 20.12.2016
§31 LIIKUNTATILOJEN KÄYTTÖ / Beckerin koulun liikuntasali / Vikeltäjät, 22.12.2016
§32 LIIKUNTATILOJEN KÄYTTÖ / Kankaisten koulun liikuntasali, 27.12.2016
§33 LIIKUNTATILOJEN KÄYTTÖ / Kankaisten koulun liikuntasali / salibandy miehet, 27.12.2016

sivistystoimenjohtaja,alakoulujen rehtori
§1 TYÖTEHTÄVÄN MÄÄRÄAIKAINEN MUUTOS / Tulla Sari, 09.01.2017
§3 KIRJASTOAUTON MYYNTI, 09.12.2016
§4 RAKENNUSTELINEIDEN HANKINTA URHEILUKESKUKSEEN, 09.12.2016
§9 SUUNNITTELU- JA KEHITTÄMISKORVAUS / työryhmät, 19.12.2016
§10 SUUNNITTELU- JA KEHITTÄMISKORVAUS / Laitinen Armi, 19.12.2016
§11 SUUNNITTELUKORVAUS / Lehto Päivi, 20.12.2016

yläkoulun ja lukion rehtori
§1 KOULUN TILOJEN KÄYTTÖ, Kevät 2017 Livsfar ry, 11.01.2017
§2 KOULUN TILOJEN KÄYTTÖ, Puulan Seutuopisto kevät 2017, 11.01.2017

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Annukka Hukari, annukka.hukari@kangasniemi.fi

Sivistyslautakunta merkitsee tietoonsa sivistystoimenjohtaja, alakoulujen rehtorin, yläkoulun ja lukion rehtorin ja liikunnanohjaajan, viranhaltijapäätökset ajalta 7.12.2016-25.1.2017 ja päättää ettei käytä kuntalain 51 §:n mukaista otto-oikeuttaan.

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Muutoksenhakukieltoja koskevista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.