Sivistyslautakunta, kokous 2.2.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 12 Tiedoksisaatettavat

KNGDno-2017-20

Valmistelija

  • Annukka Hukari, annukka.hukari@kangasniemi.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Annukka Hukari, annukka.hukari@kangasniemi.fi

Sivistyslautakunta merkitsee seuraavat asiat tietoonsaatetuiksi:

Selvitys 1.-2. luokkalaisten aamu- ja iltapäivähoidosta / joulukuu 2016 / Pikkuväki ry

Varhaiskasvatuksen Daisy-raportit joulukuulta 2016

Kangasniemen peruspetuksen oppilasennuste 0-6 ja 7-9 luokkien osalta lukuvuosina 2016-2022 / yhteenveto kouluittain
Oppilasennuste esityslistan liitteenä nro 1,

Kangasniemen tapahtumien taloudelliset vaikutukset -opinnäytetyö

Tutor-opettajien hankkeet

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Muutoksenhakukieltoja koskevista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.