Sivistyslautakunta, kokous 2.2.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 11 Talousarvio 2017 käyttötaloussuunnitelma

KNGDno-2016-188

Valmistelija

  • Annukka Hukari, annukka.hukari@kangasniemi.fi

Kuvaus

Kangasniemen kunnanvaltuusto on kokouksessaan 19.12.2016 § 58 hyväksynyt talousarvion vuodelle 2017 ja taloussuunnitelman vuosille 2018-2019.

Toiminta- ja hallintosäännön 30 §:n mukaisesti kunnanhallitus ja lautakunnat hyväksyvät talousarvioon perustuvat käyttösuunnitelmat. Sivistyspalveluiden tulosalueiden bruttomenot, tuloarviot ja nettomenot ovat liitteenä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Annukka Hukari, annukka.hukari@kangasniemi.fi

Sivistyslautakunta hyväksyy sivistystoimen käyttösuunnitelman vuodelle 2017 liitteen mukaisesti.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Kunnanhallitus, Mirja Ursin

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukieltoja koskevista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.