Sivistyslautakunta, kokous 2.2.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 2 Pöytäkirjan tarkastus

Valmistelija

  • Annukka Hukari, annukka.hukari@kangasniemi.fi

Kuvaus

Pöytäkirjan tarkastuspäivä on tiistaina 7.2.2017 (ennen klo 12.00) Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet / valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävillä keskiviikkona 8.2.2017 virka-aikana Kangasniemen kunnantalolla, johdon sihteerin työhuoneessa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Annukka Hukari, annukka.hukari@kangasniemi.fi

Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Kimmo Harjula ja Tapio Kallberg.

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Tapio Kallberg ja Hannu Tiihonen.


Muutoksenhaku

Muutoksenhakukieltoja koskevista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.