Sivistyslautakunta, kokous 2.2.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 4 Päiväkodin johtajan vakituinen virka

KNGDno-2016-250

Valmistelija

  • Annukka Hukari, annukka.hukari@kangasniemi.fi

Kuvaus

Sivistyslautakunta päätti kokouksessaan 15.12.2016 julistaa haettavaksi päiväkodin johtajan vakituinen virka. Määräaikaan mennessä tuli vain neljä hakemusta. Hakuaikaa on jatkettu 5.2.2017 saakka.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Annukka Hukari, annukka.hukari@kangasniemi.fi

Sivistyslautakunta merkitsee tietoonsa päiväkodin johtajan virkahaun jatkamisen 5.2.2017 saakka. Haastattelut suoritetaan hakuajan päätyttyä jo edellisessä kokouksessa päätetyllä haastatteluryhmän kokoonpanolla.

Päätös

Hyväksyttiin.

Sivistyslautakunta pitää ylimääräisen lautakunnan kokouksen 20.2.2017 klo 13.00 asian takia.


Muutoksenhaku

Muutoksenhakukieltoja koskevista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.