Sivistyslautakunta, kokous 2.2.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 5 Koulukuljetusten kilpailuttaminen 2017

KNGDno-2017-3

Valmistelija

  • Annukka Hukari, annukka.hukari@kangasniemi.fi

Kuvaus

Nykyinen koulukuljetusten sopimuskausi päättyy 6.2017.

Koulukuljetusten kilpailuttaminen lukuvuodeksi 2017-2018 sekä mahdollinen optio lukuvuodelle 2018-2019 on käynnistynyt ennakkoilmoituksella HILMA-järjestelmään tammikuussa. Asiantuntijana koulukuljetusten kilpailutuksessa on toiminut kuljetussuunnittelija Liisa Kokko Hankasalmen kunnasta.

Koulukuljetusten hankintaraja ylittää 207 000€ ja on tällöin talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaisesti (kunnanvaltuusto 19.12.2016 § 58 kohta 7)  kunnanhallituksen päätettävä hankinta.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Annukka Hukari, annukka.hukari@kangasniemi.fi

Sivistyslautakunta merkitsee tietoonsa koulukuljetusten hankintaprosessin käynnistymisen lukuvuodelle 2017-2018 ja esittää asian edelleen kunnanhallitukselle käsiteltäväksi.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

kunnanhallitus

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukieltoja koskevista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.